Indeks Serba-Serbi

18/04/2018 - 11:46

BUMBUPEDIA: JINTAN

Jintan merupakan bumbu rempah yang berbentuk butiran biji. Fungsi dari jintan diantaranya untuk menambah rasa...